இஸ்லாம்தளம்

DTPயில் ADOBE PAGEMAKER – கட்டுரை‍ – 3

முதலாவதாக நாம் Adobe Pagemaker பற்றிய மென்பொருளைப்பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.

படம்-1
(1) Adobe Pagemaker என்பது Adobe நிறுவனத்தின் ஒரு மென்பொருளாகும் இதன் மூலம் நாம் பெறக்கூடிய பயன்களை முந்தைய பதிவில் கண்டோம். இந்த மென்பொருளைப் பொறுத்த வரையில் பேப்பர் அளவுகள், மார்ஜின் அளவுகள், கார்டு அளவுகள் என்று அனைத்து அளவுகளையும் நாம் அறிந்திருப்பது மிக அவசியம். அப்படித் தெரிந்திருந்தால் மட்டுமே அனைத்தையும் வேகமாகவும், சுலபமாகவும் செய்துமுடித்துவிட முடியும்.
வழக்கம்போல நாம் அறிந்த Start–>Program–>Adobe–>Pagemaker முறையில் இதனை துவக்க வேண்டும். பிறகு படம்‍‍-1 மற்றும் படம்-2 ‍ல் உள்ளபடி முகப்பைக் காணலாம்.

படம்-2
நாம் புதியதாய் ஒரு கோப்பை உருவாக்க
படம்-3
படம்-3 ல் உள்ளது போல் New என்பதை தேர்வு செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு தேர்வு செய்தால் படம்-4 ல் உள்ளதுபோல் உங்கள் திரையில் காண்பீர்கள்.
பொதுவாக நாம் மற்ற மென்பொருளைப் பொறுத்த வரையில் ஒரு புதிய பக்கத்தை திறந்த பிறகுதான் அதற்குரிய Margins மற்றும் இதர settings-களை செய்வோம். ஆனால் Page maker-ஐ பொறுத்த வரையில் முதலில் நாம், நமக்குத்தேவையான பக்க அளவுகளை நிர்ணயித்து விட்டுத்தான் உள்ளே நுழைய முடியும்.
படம்-4
படம்-4 ல் தாங்கள் காண்பது: அதில்
இடது புறம் காட்சியளிப்பது = Text box,
நடுப்பகுதியில் காட்சியளிப்பது = Document Setup Windows ,
கீழே காட்சியளிப்பது = Control/properties box.
முதலில் Document Setup Window யைப்பற்றி காண்போம். இதில் முதலில் Page size என்னவென்று தேர்வு செய்யவேண்டும். பெரும்பாலும் நடைமுறையில் இருப்பது Letter size, A4 Size, A3 Size, Legal Size, A5 Size, Envelope Size ஆகும்,
இதில் தங்களுக்குத்தேவையான அளவை தேர்வு செய்யவேண்டும். உதராணமாக: A4 Size ஐ எடுத்துக்கொள்வோம். தாங்கள் தேர்வு செய்தவுடன் Page sizஎ க்கும் கீழே Dimensionச் ல் அதற்குரிய அளவுகளைக்காணலாம். தங்களுக்கு வேறு அளவுகள் தேவையெனில் Dimensions ல் அதற்குரிய அளவுகளைக் கொடுக்க வேண்டும். அப்படித்தறும் போது Pagesize ல் Custom Size என்று தானாகவே மாறிக்கொள்ளும்.
அடுத்து Orientation என்பது தங்களுக்கு தெரிந்தவையே. Potrait/Tall-ல் ‍ செங்குத்தாக, Landscape/Wide -படுக்கை முறையில், பேப்பரை தேர்வு செய்வதற்காக உள்ளது.
அடுத்து option-ல் த‌ங்க‌ளுக்கு ப‌க்க‌ங்க‌ள் அடுத்த‌டுத்து தேவை என்றால் Double Sided என்ப‌தை தேர்வு செய்ய‌வேண்டும். தேவையில்லை என்றால் தேர்வு செய்யாம‌ல் விட்டுவிட‌லாம். இதைப்ப‌ற்றி பின்னால் விரிவாக‌ பார்க்க‌ இருக்கிறோம். த‌ற்பொழுது அதை தேர்வு செய்யாம‌ல் விட்டு விடுவோம்.
அடுத்த‌தாக‌ த‌ங்க‌ளுக்கு எத்த‌னை ப‌க்க‌ங்க‌ள் தேவை அவை எந்த‌ எண்ணிலிருந்து ஆர‌ம்பிக்க‌ வேண்டும் என்ப‌தை Number of Pages & Start Page No என்ப‌தை கொடுக்க‌ வேண்டும்.
அடுத்து Margin ல் (ப‌க்க‌த்தை ஒழுங்குப்ப‌டடுத்தும் வித‌மாக‌ இட‌து, வ‌ல‌து, மேல் ம‌ற்றும் கீழ் ப‌குதிக‌ளில் சிறிது இடைவெளி விடுவ‌தைத்தான் Margin என்கிறோம்.) தாங்க‌ளுக்கு தேவையான‌ இடைவெளிக‌ளை இங்கே கொடுக்க‌வேண்டும். (இத‌னை Millimeter ம‌ற்றும் Inch என்று எதுவாக‌ வேண்டுமானாலும் மாற்றிக்கொள்ள‌ முடியும், எப்ப‌டி என்ப‌தை பிற‌கு காண்போம்.)
அடுத்து Target Output Resolution என்பது அச்சின் த‌ர‌த்தினை குறிக்கிற‌து. இதில் உங்க‌ளுக்கு தேவையான‌ அள‌வை கொடுக்க‌வேன்டும். (300 Resolution ஏதுவாக‌ இருக்கும்).
Compose to Printer என்ப‌தில் த‌ங்க‌ளிட‌ம் ப‌ல‌ வ‌கையான‌ Printer‍க‌ள் இருந்தால், அதில் எது தேவையோ அதை ம‌ட்டும் தேர்வு செய்து கொடுக்க‌லாம்.
பிறகு OK கொடுக்க‌ வேண்டும். இப்ப‌டி அனைத்தையும் தேர்வு செய்த‌ பின்ன‌ர்தான் புதிய‌ கோப்பினை திற‌க்க‌ முடியும். கோப்பினை திறந்தவுடன்.

படம்-5
பட‌ம் 5 ல் உள்ள‌து போல் உங்க‌ள் திரையில் காண‌லாம்…. (தொட‌ர்ச்சி அடுத்த‌ ப‌குதியில்)
குறிப்பு: “சமூக‌ சேவை” என்ப‌த‌ன் நோக்க‌த்தில் அலுவல்களுக்கு மத்தியில் கிடைத்த நேரத்தை பயன்படுத்திகிறோம். ஆதனால் தாமதமாக கட்டுரை எழுத வேண்டி உள்ளது., இக்க‌ட்டுரையைப்ப‌ற்றிய‌ உங்க‌ள‌து மேலான‌ க‌ருத்துக்க‌ளை எதிர்ப்பார்க்கிறோம்….

பின்னூட்டமொன்றை இடுங்கள் »

இன்னமும் ஒரு பின்னூட்டமும் இல்லை

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: