இஸ்லாம்தளம்

போட்டோ சாப்-ல் TEXT (டெக்ஸ்ட்) டிசைன்-2

போட்டோ சாப்- சம்பந்தமான வரைவது, போட்டோ மாற்றங்கள் செய்வது பற்றி பார்த்துகொண்டு இருக்கிறோம்… அதில் போட்டோ சாப்-ல் மின்சார ஐஸ் போன்ற எழுத்து (Electric Ice Text) உருவாக்குவது பற்றி இங்கு பார்ப்போம்..
Step 1
Open a new RGB document (I made it 300*200px) and type your text in white on a black background. Rasterize the text layer.

Step 2
Take Magic wand tool and Select your text layer (CTRL + click on layer icon).
Inverse the selection (Shift + CTRL + I).
Fill the selection with black (Shift + F5).
Hit CTRL + D to deselect.
Now use the magic wand tool to select all letters of our text (hold down Shift).
Use Filter –> Blur –> Gaussian Blur with a radius of 3.

Step 3
Apply Filter –> Stylize –> Solarize
Apply Auto Levels (Shift + CTRL + L) to make it look better
It should look something like this now:

Hit CTRL + D to deselect.
Step 4
Use Filter –> Stylize –> Wind from the left.
Rotate Canvas bei 90 degree (Image –> Rotate Canvas) and do it again (CTRL – F)
Repeat until you applied wind in all 4 possible positions and the canvas is rotated back to normal position.
Now use Filter –> Stylize –> Glowing Edges with these settings:


It should look like this now:


Step 5
Last step
Hit CTRL-U to bring up the Hue / Saturation box and choose a color similar to this:

This is about what you will get:
Thank: tutorialjungle.com

பின்னூட்டமொன்றை இடுங்கள் »

இன்னமும் ஒரு பின்னூட்டமும் இல்லை

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: