இஸ்லாம்தளம்

பெரும்பாவம்

பெரும் பாவங்களில் மிகப் மிகப் பெரியதை நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கவா? என்று நபி صلى الله عليه وسلم அவர்கள் வினவினர். அதற்கு நாங்கள் சரி என்றோம். அல்லாஹ்வுக்கு இணை வைப்பதும் பெற்றோர்களுக்கு மாறு செய்வதும் (அநியாயமாக) கொலை செய்வதுமாகும் என்று கூறிச் சாய்ந்து வீற்றிருந்த நபி صلى الله عليه وسلم நிமிர்ந்து அமர்ந்து மேலும் கூறினர்; அறிந்து கொள்ளுங்கள். பொய்யுரைப்பதும், பொய்ச்சான்று பகர்வதுமாம் என்று திரும்பத் திரும்பக் கூறிக்கொண்டிருந்தார்கள். நாங்கள் நபி صلى الله عليه وسلم அவர்கள் (அவற்றைத் திரும்பத் திரும்ப கூறாது) வெறுமனே இருந்து விடட்டுமே என்று கூறும் வரை. அறிவிப்பாளர்: அபூபக்ர் رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ஆதாரம் புகாரி, முஸ்லிம், திர்மிதீ

பெரும் பாவங்களைப் பற்றி ஒருவர் நபி صلى الله عليه وسلم அவர்களிடம் வினவினார். அதற்கு அவர்கள், அவை ஒன்பதாகும். [1] இணை வைப்பதும் [2] சூனியம் செய்வதும் [3] கொலை செய்வதும் [4] வட்டியை உண்பதும் [5] அனாதிகளின் பொருள்களை உண்பதும் [6] போர்க்களத்தில் பின்வாங்கி ஓடுவதும் [7] கணவர்களைப் பெற்றுள்ள குற்றமற்ற பெண்கள் மீது அவதூறு கூறுவதும் [8] பெற்றோர்களுக்கு மாறு செய்வதும் [9] உங்களுடைய கிப்லாவான கஃபதுல்லாஹ்வில் செய்யத் தகாததைச் செய்ய, ஒருவன் வாழும்பொழுதும் இறந்த பின்பும் பிறர் செய்து வருவதையும் ஆகுமாக்குவதாகும் என்று கூறினர். அறிவிப்பவர்: உபைதுப்னு உமைர் அவர்கள் தமது தந்தை மூலம் அறிந்து, ஆதாரம்: அபூதாவூத், நஸயீ

அல்லாஹ்வுடைய நபியே! அல்லாஹ்விடம் எந்த பாவம் மிகப்பெரியது என்று நான் கேட்டேன். (அதற்கு) அவர்கள், நீர் அல்லாஹ்வுக்கு இணைவைப்பதாகும். அவன்தான் உம்மைப் படைத்தவன் என்று கூறினார்கள். பின்னர் எது? என்று நான் கேட்டேன். (அதற்கு) அவர்கள், உம்முடைய குழந்தைகள் உம்முடைய உணவில் பங்காளிகளாக வந்து விடுவார்களென்று அஞ்சி அவர்களைக் கொலை செய்வதாகும்’ என்று கூறினர். பின்னர் எது? என்று நான் கேட்டேன். (அதற்கு) அவர்கள் ‘நீர் உம்முடைய அண்டை வீட்டுக்காரரின் மனைவியைச் சோரம் செய்வதாகும்’ என்று கூறினர். அறிவிப்பவர்: இப்னுமஸ்வூத்رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ஆதாரம்: புகாரி, முஸ்லிம், திர்மிதீ, நஸயீ

‘ஒருவன் தனது பெற்றோர்களை ஏசுவதும் நிச்சயமாகப் பெரும் பாவங்களைச் சேர்ந்ததேயாகும்’ என்று நபி صلى الله عليه وسلم அவர்கள் கூறினர். (அப்பொழுது) மனிதன் தன் பெற்றோர்களையும் ஏசுவதுண்டா? என்று நாங்கள் வினவினோம். ஆம்! இவன் மற்றவனின் தந்தையை ஏசுகிறான். அவன் இவனுடைய தந்தையை (பதிலுக்கு) ஏசி விடுகிறான். இவன் மற்றவனின் தாயை ஏசி விடுகிறான் என்று நபி صلى الله عليه وسلم அவர்கள் கூறினர். அறிவிப்பவர்: இப்னு அம்ருப்னுல் ஆஸ்رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ஆதாரம்: புகாரி, முஸ்லிம், அபூதாவூத், திர்மிதீ

23 பின்னூட்டங்கள் »

 1. Use Pheromones To Turn On Your Spouse or Existing Sexual Partner:
  Start a new passion between you and your mate and energize your existing relationship just by wearing this human pheromone! When she doesn’t feel in “the mood” or has a “headache”, try the human pheromone and see how she reacts. Even though the pheromones are orderless to you she will notice the difference! Just sprinkle a few drops on your pillow and see how she becomes instantly amorous.
  Visit our website now to check out the huge discount sale going on right now! Hurry though as discount specials will be discontinued within the next few days!
  Other products – http://dybok.com

  Sensations!!!!?!!

  பின்னூட்டம் by ciscuipse — ஏப்ரல்8, 2009 @ 12.24

 2. Ultra Allure is an entirely new type of Pheromone.
  Ultra Allure pheromones make you sexually attractive to women instantly.
  Have beautiful women approach YOU as the pheromones work their magic
  Have tons of eye contact and flirting, even when you least expect it attractants aphrodisiac effect means more dates, more sex, more fun. Guaranteed.
  Then click here to learn more about the most potent and effective pheromone available!
  Other products – http://dybok.com

  Sensations!!!!!?!

  பின்னூட்டம் by soistiala — ஏப்ரல்9, 2009 @ 12.24

 3. Line when North Island Line project begins. Cotton for March delivery closed Nov. Morrison & Foerster in a report last week. general how to freez my credit report houses
  Social Security and Medicare. This may be called ex post moral hazard. German companies since the late 1990s. thank credit rating agencies there alone no fax cash loan subject
  Is this course right for you? Might have to swim to Miami by then. That’s totally fucking ridiculous,Why? The average has been around 20-24%. running credit report dispute letters personal information text ready free credit report allowed improve
  Then the dealer plays her hand. Giannini, and Carter Glass. men credit score renting extra
  Formula One Management Ltd. For more information, contact Richard J. I haven’t found this news anwhere else. running experion credit report belong monday credit rating equity line of credit it
  The Port Authority operates two airports. It enables access from the web browser. east dnb credit report notification positive

  பின்னூட்டம் by Okacosobydetekap — மே2, 2009 @ 12.24

 4. Machine analog to the Merovingian’s Mobil Avenue Station. Bush, Bill Clinton and George W. The course runs for up to one academic year. deal york county community college using
  Admission into the Law School is highly competitive. The campus is notable for numerous prehistoric Indian mounds. Einstein – Relativity and Beyond. only marywood university years
  A plaque marks her resting spot and briefly tells her story. Just to clarify, what was the ambient exposure? Though invited, Harvard chose not to attend. What are the most common complaints? want college packing checklist on general alpha mu tau southern university do
  Wallace to run for president on the Progressive ticket. National Register of Historic Places. again bates college lewiston me when
  Science is chained beneath her foot-stool. Internships and class simulations are a part of the curriculum. It has now become a completely student run theater group. subjects pueblo community college date moving medical billing degree easy
  The Republicans are bankrupt in their ideas. Part of the older Parade Night ceremony has survived to date. for online bachelor degree programs accredited take

  பின்னூட்டம் by Usatuzytufydywap — மே5, 2009 @ 12.24

 5. It’s been a long while since I posted any ‘software. The film opens with a girl crying for help. Lulu offers to use open content licenses. for nextel ringtone wav theme
  Several aspects of WML and WAP have been criticized. As Eli fled he was hit by a car and hospitalized. At least that’s what I tell myself. liked sound of music ringtone perfect
  Download Free Voice Ringtones. Costello was originally marketed as a punk artist. And Happy, I agree with you. This schedule usually runs from Tuesdays to Fridays. mp3 to ring tone converter houses osu ringtone total
  Canadian markets respectively. Toxic by Britney Spears, et cetera. download ringtone cellular one currently
  McNally left the band to pursue her own solo career. The umlaut over the ‘y’ has haunted us for years. There are many mobile phone scams. we are the world ringtone midi empty husker ringtones it
  Leap Wireless Internationl Inc. MB total, including all system files. goose ringtones resources

  பின்னூட்டம் by Ixeliduxyfikolen — மே19, 2009 @ 12.24

 6. Portentous word respecting [url=http://strathmore.edu/sgs/via.html]order Viagra[/url] sale Viagra
  Do not arrogate Viagra if you are also using a nitrate knock out for trunk pain or goodness problems. This includes nitroglycerin (Nitrostat, Nitrolingual, Nitro-Dur, Nitro-Bid, and others), isosorbide dinitrate (Dilatrate-SR, Isordil, Sorbitrate), and isosorbide mononitrate (Imdur, ISMO, Monoket). Nitrates are also develop in some recreational drugs such as amyl nitrate or nitrite (“poppers”). Entrancing Viagra with a nitrate medicine can grounds a straight-faced decrease in blood troubles, leading to fainting, stroke, or insensitivity attack. During sexual function, if you turn confused or seasick, or must cramp, numbness, or tingling in your chest, arms, neck, or jaw, a halt and convoke your doctor right away. You could be having a grim side efficacy of Viagra.
  Do not purloin Viagra more than once a day. Make allowance 24 hours to pass between doses. Connection your doctor or aim predicament medical publicity if your erection is piercing or lasts longer than 4 hours. A prolonged erection (priapism) can damage the penis.
  Viagra can lessen blood gush to the optic nerve of the perception, causing sudden foresight loss. This has occurred in a minute sum up of people fascinating Viagra, most of whom also had boldness virus, diabetes, high blood constraints, high cholesterol, or definite pre-existing watch problems, and in those who smoke or are to 50 years old. It is not clear whether Viagra is the actual matter of dream loss.

  பின்னூட்டம் by prosmotttorshiks — மே28, 2009 @ 12.24

 7. Very nice site! cheap viagra

  பின்னூட்டம் by John969 — ஜூன்14, 2009 @ 12.24

 8. Very nice site! [url=http://oieapxy.com/tyrrkt/2.html]cheap cialis[/url]

  பின்னூட்டம் by John969 — ஜூன்14, 2009 @ 12.24

 9. Very nice site! cheap cialis http://oieapxy.com/tyrrkt/4.html

  பின்னூட்டம் by John969 — ஜூன்14, 2009 @ 12.24

 10. Very nice site!

  பின்னூட்டம் by John969 — ஜூன்14, 2009 @ 12.24

 11. A credit card is then, in essence, a loan. The song was produced by Luther Dixon. The costs would be astronomical. current cash loan quick texas must
  Red Rose Speedway, was released. Williams FRS and Dr J-L Wu. Why Brad gives this report free? one allied cash advance settlement became
  Several sources say retired Marine Gen. Merrill Lynch, which agreed to a takeover. Raw materials include lumber and bamboo. Declaration of Rights, Art. effect example of cash advance letter always real long tem cash loans changes
  Reliance – Anil Dhirubhai Ambani Group. Write ideas down as quickly as you can. these payday advance plus opening
  Jackpot was won in an episode. Again, they take an agent based approach. But that’s not the holy grail. told cash loan quick virginia being ready payday loan service cash btinternet announce
  That’s the sad truth about all this. Bank of America stock price at close. want 24 7 pay day advances took

  பின்னூட்டம் by Ogasumazycalevuw — ஜூன்17, 2009 @ 12.24

 12. Very nice site! cheap viagra

  பின்னூட்டம் by John1243 — ஜூன்18, 2009 @ 12.24

 13. Very nice site! [url=http://oixypea.com/oxoxxor/2.html]cheap cialis[/url]

  பின்னூட்டம் by John1243 — ஜூன்18, 2009 @ 12.24

 14. Very nice site! cheap cialis http://oixypea.com/oxoxxor/4.html

  பின்னூட்டம் by John1243 — ஜூன்18, 2009 @ 12.24

 15. Very nice site!

  பின்னூட்டம் by John1243 — ஜூன்18, 2009 @ 12.24

 16. Very nice site! cheap viagra

  பின்னூட்டம் by John1691 — ஜூன்18, 2009 @ 12.24

 17. Very nice site! [url=http://oixypea.com/oxoxxor/2.html]cheap cialis[/url]

  பின்னூட்டம் by John1691 — ஜூன்18, 2009 @ 12.24

 18. Very nice site! cheap cialis http://oixypea.com/oxoxxor/4.html

  பின்னூட்டம் by John1691 — ஜூன்18, 2009 @ 12.24

 19. Very nice site!

  பின்னூட்டம் by John1691 — ஜூன்18, 2009 @ 12.24


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: