இஸ்லாம்தளம்

சுறுக்கங்களும் விளக்கங்களும்

இங்கு நமது நடைமுறையில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் சில சுறுக்கங்களும் அதனுடைய விளக்கங்களும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் மேலும் இது போன்று நிறைய உண்டு. அது போன்று உங்களுக்கு தெரிந்தால் அதனை பின்னூட்டமாக இட்டால் நன்றாக இருக்கும்…
தொலைப்பேசி துறை:
 • Subscriber trunk dialling, or subscriber toll dialling = STD
 • Internationala Subscriber Dialling – ISD
 • Public Call Office = PCO
 • Bharat Sanchar Nigam Limited = BSNL
 • Subscriber Identity Module = SIM
 • Short Message Service = SMS
 • Multimedia Messaging Service =MMS
 • General Packet Radio Service = GPRS
 • Global System for Mobile Communications =GSM

வங்கித்துறை :

 • Industrial Credit and Investment Corporation of India = ICICI
 • Housing Development Finance Corporation Limited, = HDFC
 • Unit Trust of India = UTI (now Axix Bank)
 • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited = HSBC

மருத்துவத்துறை :

 • Blood Pressure = BP
 • Electrocardiogram = ECG
 • Intensive care unit, = ICU
 • Computed tomography = CT
 • Human immunodeficiency virus = HIV
 • Acquired immune deficiency syndrome = AIDS

கல்வித்துறை :

 • Master of Business Administration = MBA
 • Master of Computer Application = MCA
 • Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, = MBBS
 • Bachelor of Engineering = B.E
 • Master of Science = M. Sc
 • Bachelor of Business Administration = BBA
 • Bachelor of Science = B.Sc
 • Bachelor of Arts = B.A
 • Bachelor of Commerce = B.Com
 • Doctor of Philosophy, = Ph.D

கணிப்பொறித்துறை:

 • Central processing unit = CPU
 • HyperText Markup Language = HTML
 • Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code = BASIC
 • World Wide Web = WWW
 • Hypertext Transfer Protocol = HTTP
 • Random access memory = RAM
 • Universal Serial Bus = USB
 • Joint Photographic Experts Group, = JPEG
 • Portable Document Format = PDF
 • Three dimensional = 3D
 • Computer-Aided Design = CAD
 • Diploma in Computer Application = DCA
 • Compact Disc = CD
 • Digital Video Disc = DVD
 • Business process outsourcing, = BPO

பொதுவானவை :

 • British Broadcasting Corporation = BBC
 • Dalsey, Hillblom and Lynn = DHL
 • TV Sundram Iyengar and Sons Limited = TVS
 • Frequency modulation = FM
 • et cetera = ETC
 • Automated teller machine, = ATM
 • International Air Transport Association = IATA
 • British Petroleum = BP
 • Lucky GoldStar = LG
 • Kentucky Fried Chicken = KFC
 • Bavarian Motor Works = BMW
 • United States of America = USA
 • United Kingdom = UK
 • Kingdom of SaudiArabia =KSA
 • United Arab Emirates =UAE
 • THANKS : adiraiabu

பின்னூட்டமொன்றை இடுங்கள் »

இன்னமும் ஒரு பின்னூட்டமும் இல்லை

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: